neděle 28. května 2017

Ryby, rybičkyanilínky, ryby jsou vycpané, novinami, oboustranné, sešité sešívačkou

Kočičáci

Vodníci

2. třída
2 vyuč. hodiny
A3
podklad(vodovky, voskovky) plus nalepená kolorovaná krssba(fixy, pastelky)